Wspieramy rodziców i nauczycieli w wychowaniu oraz nowoczesnym kształceniu dzieci. Promujemy pozytywne zachowania w sieci. Proponujemy wartościowe sposoby spędzania czasu wolnego.

Aktualności

Do pobrania

  • Oferta na rok szkolny 2017/2018

    Zapraszam do zapoznania się z aktualną ofertą, która jest skierowana do szerokiego grona odbiorców: dzieci, młodzieży, rodziców, dyrektorów, nauczycieli i seniorów. Szkolenia z bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w sieci (cyberprzemoc). Szkolenie z wykorzystania narzędzi informatycznych (Technologie informacyjno-edukacyjne w edukacji, tablice interaktywne). Organizacja gier terenowych (miejskich). Wykorzystanie gier komputerowych w edukacji (warsztaty dla dzieci z MinecraftEdu). […]

  • Poradniki dla rodziców „Bezpieczna e-szkoła”

    Poradniki dla rodziców opisujące aktualne zagrożenia i trendy związane z użytkowaniem internetu przez dzieci i młodzież (zlecanie prac domowych, kształtowanie światopoglądu na podstawie stron „rozrywkowych”, udostępnianie danych o sobie i swojej rodzinie, uzależnienie od internetu). Pobierz Poradniki „Bezpieczna e-szkoła” w formacie pdf.     Wydanie specjalne gazetki szkolnej „Kleks online” przygotowanej przez uczniów  Zespołu Szkół […]

Oferta

O firmie

INTERAKCJA powstała by wspierać rodziców, wychowawców i nauczycieli w tak trudnym procesie, jakim jest wychowanie i kształcenie pokolenia cyfrowych tubylców (dzieci i młodzieży, które urodziły się w czasach wszechobecnych technologii komunikacyjnych (informatycznych)).

Nowoczesne metody nauczania, promocja właściwych zachowań sieci oraz wskazanie praktycznych pomysłów na spędzanie czasu z dziećmi, to sprawdzone sposoby na zbliżenie się i pozytywne oddziaływanie na naszych podopiecznych.

INTERAKCJA jest instytucją szkoleniową posiadającą wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych (Numer ewidencyjny 2.06/00075/2012)

Zobacz wszystkie szkolenia i wydarzenia

 

Robert Turski – założyciel firmy, główny trener.

Cenię sobie współpracę, dlatego też chętnie łącze siły w realizacji projektów z innymi instytucjami.Dzięki niej osiągamy obopólne korzyści, które są potwierdzane przez naszych klientów:

Szkolenie bardzo ciekawe, interesujące, dające dużo nowych pomysłów praktycznych na organizowanie gier i zabaw. Prowadzący liczył się z potrzebami grupy, stwarzał miłą atmosferę.

— Wychowawca z SOSW w Olbięcinie

Kontakt