Namierz coolturę – FRS GAME

Projekt oparty na zasadach geocaching’u. Uczestnicy projektu to 25 lubelskich licealistów, którzy pod czujnym okiem coacha i trenerów umieszczą stworzą ogólnie dostępną grę. Stworzą 5 skrzyń na terenie całego Lublina, do których włożą m.in. informacje o historii danej dziedziny w Lublinie i jej przedstawicielach.

Cele projektu:
Promocja dziedzictwa kulturowego Lublina poprzez stworzenie i rozegranie innowacyjnej gry edukacyjnej FRS GAME zainspirowanej ideą geocaching’u (www.geocaching.com) w miejscach ważnych dla lubelskiego o teatru, literatury, muzyki, kabaretu i fotografii.

Organizator i partnerzy:
Fundacja Rozwiń Skrzydła
PTTK, Interakcja, TVP Lublin

Interakcja odpowiada za prowadzenie warsztatów i konsultacji dot. umiejętności technicznych (patrz „Działania”) oraz współorganizuje samą grę.

Czas realizacji:
21 stycznia – 2 czerwca 2013 r. (finał gry)

Działania:
1. Wyjazd integracyjno-szkoleniowy (1-3 lutego 2013 r., Motycz Leśny) – integracja uczestników, warsztaty liderskie oraz warsztaty wykorzystywania nowych technologii (m.in. pozyskiwanie informacji, nowoczesne sposoby tworzenie prezentacji).
2. Wizyty studyjne oraz zwiedzanie miasta – m.in. PTTK, Teatr NN, biblioteka multimedialna Biblio, studio nagrań, spotkania z lubelskimi artystami (merytoryczne przygotowanie gry).
3. Warsztaty umiejętności technicznych – m.in. warsztaty dziennikarskie, warsztaty fotograficzne z obróbką cyfrową, budowanie prezentacji multimedialnych, warsztaty obróbki dźwięku (techniczne przygotowanie gry).
4. Cykl spotkań z coachem (praktyczne przygotowanie elementów gry).
5. Próbne i finałowe rozegranie gry z udziałem mieszkańców Lublina podczas Tygodnia Akademii Orange.

Aktualne informacje dotyczące gry
https://www.facebook.com/NamierzCooltureFrsGame