Komputer i Internet – praktyczne wykorzystanie narzędzi informatycznych

Szkolenia skierowane do:

 • osób powyżej 40 r. ż. , które chcą podnieść swoje rzeczywiste umiejętności związane z obsługą komputera i Internetu,
 • rodziców, którzy chcą zainteresować swoje dzieci pracą z wykorzystaniem komputera i Internetu w celach rozwijania ich umiejętności i pogłębienia wiedzy, a nie tylko zapełnienia czasu,
 • nauczycieli, którzy chcą zainspirować swoich uczniów alternatywnym sposobem pozyskania wiedzy i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów, które prowadzą lub z innych dziedzin,
 • seniorów , którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z komputerami oraz Internetem w celu odświeżenia „starych” znajomości oraz rozwijania zainteresowań czy hobby.

 Cele szkoleń:

 • nauka łatwego i praktycznego wykorzystania komputera i internetu,
 • zainspirowanie do odkrywania nowych możliwości komputera i światowych zasobów internetu,
 • zachęcenie do rozwijania zainteresowań i pasji przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych,
 • inne, indywidualnie dostosowane do oczekiwań klienta.

 Moduły szkoleniowe:

 1. Podstawy obsługi komputera (wariant e-Senior)
 2. Poznaj możliwości swojego komputera
 3. Odkrywanie zasobów Internetu
 4. Zaskocz swojego uczni@
 5. E-rodzic
 6. Warsztaty doskonalące z oprogramowania tablic interaktywnych
 7. Warsztaty komputerowe z wybranych programów

Zagadnienia poruszane podczas zajęć:

1. Podstawy obsługi komputera (wariant e-Senior) (8/16 godz.)

1.1. Dlaczego warto korzystać z komputera i internetu?
1.2. Pierwsze kroki, czyli z czego składa się zestaw komputerowy (prezentacja wnętrza komputera na żywo).
1.3. Uruchomienie komputera (podstawowe informacje o systemie operacyjnym na przykładzie systemu operacyjnego Windows 7/8/10).
1.4. Konfiguracja komputera.
1.5. Prezentacja niezbędnych programów komputerowych (uczestnicy otrzymują większość programów na licencji freeware po zakończeniu szkolenia).
1.6. Omówienie sposobu korzystania z wybranych programów.
1.7. Korzystanie z internetu. Wybór przeglądarki internetowej.
1.8. Wyszukiwanie w internecie (przegląd wyszukiwarek internetowych).
1.9. Przegląd ciekawych stron internetowych związanych z zainteresowaniami klienta.
1.10. Najczęstsze problemy z komputerem (propozycje praktycznych rozwiązań).

2. Poznaj możliwości swojego komputera (8/16 godz.)

2.1. Omówienie wybranych zagadnień z innych modułów.
2.2. Przyspieszenie pracy komputera (wybrane sposoby).
2.3. Wykorzystanie bardziej zaawansowanych funkcji programów komputerowych (pakiet office, programy graficzne itp.).
2.4. Konfiguracja przeglądarki internetowej Mozilla Firefox (przegląd najpopularniejszych wtyczek).
2.5. Zaawansowane metody wyszukiwania informacji w internecie.

3. Odkrywanie zasobów internetu (8/16 godz.)

3.1. Omówienie wybranych zagadnień z innych modułów.
3.2. Konfiguracja przeglądarki internetowej Mozilla Firefox (przegląd najpopularniejszych wtyczek).
3.3. Zaawansowane metody wyszukiwania informacji w Internecie.
3.4. Przegląd inspirujących stron internetowych (portale związane z wiedzą, portale społecznościowe, w tym społecznościowe projekty online),
3.5. Narzędzia i sposoby odkrywania zasobów Internetu.

4. Zaskocz swojego uczni@ (8/16 godz.)

4.1. Omówienie wybranych zagadnień z innych modułów.
4.2. Wykorzystanie zaawansowanych funkcji programów komputerowych (pakiet MS Office, programy graficzne itp.) w celu uatrakcyjnienia prowadzenia zajęć oraz przygotowywania materiałów dydaktycznych.
4.3. Konfiguracja przeglądarki internetowej Mozilla Firefox (przegląd najpopularniejszych wtyczek).
4.4. Zaawansowane metody wyszukiwania informacji w internecie.
4.5. Przegląd wybranych stron internetowych do wykorzystania w pracy dydaktycznej (przegląd uwzględniający podział na bloki tematyczne wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach).
4.6. Przegląd inspirujących stron internetowych, które zachęcą ucznia do dalszych poszukiwań (portale związane z wiedzą, portale społecznościowe, w tym społecznościowe projekty online),

5. E-rodzic (8/16 godz.)

5.1. Omówienie wybranych zagadnień z innych modułów.
5.2. Bezpieczeństwo w sieci (zagrożenia w sieci, w tym cyberprzemoc, przegląd programów do kontroli rodzicielskiej)
5.3. Przegląd „zawartości” komputera – pomysły na wykorzystanie komputera pracy wychowawczej z dzieckiem oraz jako narzędzia wspierającego naukę.
5.4. Przegląd inspirujących stron internetowych, które zachęcą dziecko do pogłębiania wiedzy oraz dalszych poszukiwań (portale związane z wiedzą, portale społecznościowe, w tym społecznościowe projekty online).

7. Warsztaty komputerowe z wybranych programów (16 godz.)

Wybór jednego ze szkoleń:
7.1. Edytor tekstów i nie tylko (na przykładzie edytora tekstu MS WORD).
7.2. Profesjonalna grafika w zaciszu domowym (na przykładzie programu graficznego GIMP/Adobe Photoshop).
7.3. Wykorzystanie aplikacji online (na podstawie pakietu aplikacji Google, m.in. Google Earth, Blogger, Dokumenty, Gmail, Grupy, Kalendarz, Picasa).