Sposoby spędzania czasu wolnego z dziećmi

Szkolenia: Gry terenowe, Gry miejskie,  Gry i zabawy dla dzieci (Gry i zabawy – skuteczne narzędzie w pracy nauczyciela i wychowawcy),  Gry i zabawy ruchowe,  Animacja czasu wolnego. Projekty młodzieżowe.

„My siedzieliśmy na trzepaku, a oni siedzą na Facebook’u”.
Umiejętność spędzania czasu wolnego z dziećmi i młodzieżą jest jednym z kluczowych sposobów na ochronę ich przez cywilizacyjnymi zagrożeniami. Wpływ zabaw i gier na rozwój dziecka jest wieloaspektowy i dotyczy rozwoju fizycznego, jak i psychicznego naszych podopiecznych. Podnoszenie sprawności fizycznej, kształtowanie charakteru, rozwijanie pamięci czy współdziałania w grupie to jedne z wielu pozytywnych aspektów tych form oddziaływania na dziecko.

Tematy szkoleń:

Projekt młodzieżowy 2013 r. – „Namierz coolturę – FRS GAME”