Narzędzia elektroniczne wspierające nauczanie

Szkolenia: Tablica interaktywna – skuteczne narzędzie w pracy nauczyciela, Narzędzia informatyczne wspierające pracę nauczyciela, Komputer i Internet – praktyczne wykorzystanie narzędzi informatycznych.

Nasi uczniowie należą do pokolenia cyfrowych tubylców. Przedkładają obraz i dźwięk nad tekst. Preferują akcydentalne, krótkotrwałe uczenie się, eksperymentowanie, wielozadaniowość, oczekują szybkich efektów. Tradycyjne metody i formy uczenia nie pozwalają na skupienie ich uwagi. Co raz częściej szkoły decydują się na korzystanie z narzędzi elektronicznych. Warto pamiętać, że jest wiele rozwiązań bezkosztowych. Odpowiedni dobór narzędzi oraz umiejętność ich obsługi przez nauczycieli poprawi atrakcyjność prowadzonych zajęć, a przez to ułatwi proces nauczania.

Tematy szkoleń:

  • Tablica interaktywna – skuteczne narzędzie w pracy nauczyciela

(szkolenie skierowanie do wychowawców i nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych zainteresowanych poznaniem praktycznego zastosowania tablicy interaktywnej podczas zajęć lekcyjnych)

Zajęcia mają na celu „przełamanie” wewnętrznego oporu uczestników związanego z wykorzystaniem nowego narzędzia informatycznego, jakim są tablice interaktywne. Prowadzący za pomocą prostych ćwiczeń zaprezentuje, w jaki sposób należy przygotować tablicę interaktywną do pracy oraz jak wykorzystać dołączone do niej oprogramowanie. Po szkoleniu uczestnik będzie miał świadomość wszechstronnego zastosowania tablicy interaktywnej w pracy dydaktycznej oraz będzie potrafił stworzyć prostą „lekcję” przy użyciu oprogramowania dołączonego do tablicy interaktywnej.

Edukator posiada doświadczenie w pracy na tablicach interaktywnych firm: Smart (Smart Board), Qomo, PolyVision (ēno), 2×3 (Esprit plus), Ontec Group (Onfinity), IQBoard, Interwrite oraz oprogramowaniu: Notebook, Flow!Works, WizTeach, IQBoard Software, Workspace.
Uwaga! Istnieje możliwość przeprowadzenia szkolenia w oparciu o inny rodzaj tablicy interaktywnej lub inne oprogramowanie niż podane wyżej.