Potencjał edukacyjny AR

O Rzeczywistości Rozszerzonej

Potencjał edukacyjny AR

Badania naukowe

Nasze realizacje

Współpraca

AugmentedReality, źródło: flickr.com/photos/turkletom (CC BY 2.0)

Marc Prensky stwierdził, że technologia staje się rozszerzeniem naszych mózgów – dostarcza nam nowych i ulepszonych funkcji, których potrzebujemy, nie jest dodatkiem do naszej aktywności umysłowej, ale jest teraz jej częścią (tworzy swego rodzaju symbiozę sił ludzkich i najmocniejszych atutów technologii) (Prensky, 2013).

Jedną z technologii, które można uznać za naturalnie wspierającą wyżej opisaną symbiozę stała się technologia rzeczywistości rozszerzonej (AugmentedReality, AR). Pionier technologii AR, Ronald Azuma, określił ją jako system łączący w sobie świat realny oraz rzeczywistość wirtualną, interaktywny w czasie rzeczywistym, umożliwiający swobodę ruchów w trzech wymiarach. Rzeczywistość rozszerzona nie tworzy nowego, w pełni wirtualnego trójwymiarowego świata (Virtual Reality, VR), lecz „uzupełnia” świat rzeczywisty o nowe obrazy lub informacje. Może to być uzupełnienie w formie prostej informacji (nazwy ulic, informacje nawigacyjne) lub rozszerzenie oparte na skomplikowanych obiektach fotorealistycznych, które wtapiają się w świat realny i tworzą z nim całość (np. w przypadku rekonstrukcji zniszczonych historycznych budynków, symulacji militarnych) (Azuma, 1993)

Rzeczywistość rozszerzona jest stosowania w różnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem wojska, medycyny, kultury, turystyki czy marketingu. Ten ostatni obszar zastosowań przyczynił się do notowanego obecnie szybkiego wzrostu popularności i powszechności AR.

DIY AugmentedReality, MoMA NY, źródło: flickr.com/photos/sndrv (CC BY 2.0).

W ostatnich latach pojawiły się liczne aplikacje na urządzenia mobilne wykorzystujące rzeczywistość rozszerzoną. Wśród nich można znaleźć także takie, które mają charakter edukacyjny. Ich jakość, atrakcyjność, realny wpływ na podniesienie wiedzy czy zmotywowanie ucznia do nauki jest bardzo zróżnicowana. Właściwie oprócz kilku wyjątków można stwierdzić, że wdrożenie aplikacji nie było poprzedzone analizami dotyczącymi potrzeb edukacyjnych docelowych użytkowników.  Warto też zauważyć, że wszystkie aplikacje odnoszą się do konkretnej dziedziny wiedzy lub wręcz do jakiegoś zagadnienia, które znajduje się lub nie w podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół w Polsce.

Mimo niebagatelnego potencjału AR technologia ta nie jest popularna wśród polskich nauczycieli. Doświadczenia członków zespołu eksperckiego wskazują na niską świadomość dotyczącą w ogóle istnienia technologii AR wśród nauczycieli, uczniów i ich rodziców, co łączy się nierozerwalnie z niską wiedzą na temat dostępnych rozwiązań informatycznych, umiejętności korzystania (tworzenia) treści AR w celach edukacyjnych, czy wykorzystania AR jako atrakcyjnej metody pracy z uczniami.

Bibliografia:

Azuma, R. (1993). Tracking Requirements for Augmented Reality, „Communications of the ACM” nr 36 (7).
Prensky, M. (2013, 03). Educational Leadership:Technology-Rich Learning:Our Brains Extended. Membership, policy, and professional development for educators – ASCD.